podstrony box2

       Ogólne informacje Mariny i przystanie Szlaki turystyczne Nocleg       Zalew Włocławski (Jezioro Włocławskie) Cisza, spokój, niepowtarzalne...
W XVI wieku w okresie Reformacji doszło na obszarze Fryzji w Niderlandach (teren dzisiejszej Holandii)  do rozłamu w kościele katolickim, w wyniku którego...
W okresie rozbicia dzielnicowego Ziemia Chełmińska, która stanowiła część dzielnicy mazowieckiej, była nieustannie nękana najazdami plemion Prusów, które...
Walory przyrodnicze, krajobrazowe oraz dziedzictwa kulturowe znajdujące się na terenie województwa kujawsko – pomorskiego oraz bogata oferta kulturalna...
Brodnicki Park Krajobrazowy Brodnicki Park Krajobrazowy został utworzony w 1985 roku i obejmuje powierzchnię około 16,7 tys. ha w północno – wschodniej...
Świat zwierząt w kujawsko-pomorskim. Świat zwierząt regionu jest bardzo interesujący i obejmuje bardzo szeroki zakres środowisk przyrodniczych - od bardzo...
Wyszukaj wydarzenie