Oprowadzanie po Wystawie „Pomorze – jestem stąd!”

guide-icon guide-icon add-icon  
Wersja do wydrukuWersja PDF
Inne
27.10.2021

Oprowadzanie po Wystawie „Pomorze – jestem stąd!”

Jednym z elementów programu edukacyjnego „Romantyczny pozytywizm”, który realizujemy dla Państwa dzięki dofinansowaniu z programu „Patriotyzm jutra”, jest wystawa planszowa „Pomorze – jestem stąd!”. Zaprezentujemy na niej sylwetki pięciu wybitnych działaczy patriotyczno-społecznych wywodzących się z polskiego ziemiaństwa Prus Zachodnich (d. Królewskich). W dużej mierze to ich zaangażowaniu i wysiłkom zawdzięczamy to, że polityka władz pruskich wobec Polaków zamieszkujących Prusy Zachodnie w drugiej połowie XIX w. nie przyniosła spodziewanych efektów germanizacyjnych. Prusy Zachodnie zostały najpierw wcielone w obręb Państwa Pruskiego, a następnie poddane planowej germanizacji związanej z realizacją polityki Kulturkampfu. Reakcją na te działania była konsolidacja sił i środków jakimi dysponowali Polacy do walki o prawa równe z tymi, jakie miała ludność niemiecka, ale przede wszystkim do walki o zachowanie odrębności narodowej.

Nasza wystawa skupia się wokół postaci pięciu liderów społeczności polskiej Prus Zachodnich. Chcemy przybliżyć Państwu portrety Ignacego Łyskowskiego, Zygmunta Działowskiego, Michała Sczanieckiego, Adama hr. Sierakowskiego oraz Ludwika Slaskiego. Ich wysiłki i praca na wielu polach życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego, politycznego i naukowego są doskonałym przykładem rozumnego, świadomego i przynoszącego trwałe owoce patriotyzmu. Ich życie nacechowane było służbą dla dobra ogółu i mimo, że realizowali ją w oparciu o pozytywistyczne hasła pracy organicznej, to często przyświecały im romantyczne idee.

Galeria dla Oprowadzanie po Wystawie „Pomorze – jestem stąd!”
Kategoria wydarzenia:

Inne

Data wydarzenia:

27.10.2021 16:00

Obiekt, Adres:
Ratusz Staromiejski - dziedziniec
ul Rynek Staromiejski 1
Toruń
Wstęp bezpłatny
Strona internetowa wydarzenia: Odwiedź stronę www
Wyszukaj wydarzenie