Skępe

Wersja do wydrukuWersja PDF
Opis: 

Miasto na Pojezierzu Dobrzyńskim, położone na północ od Dobrzynia nad Wisłą, lokowane na prawie chełmińskim w 1445 r. przez Mikołaja Kościeleckiego. W pobliskim Wymyślinie w 1489 r. Kościeleccy ufundowali klasztor bernardynów, sprowadzonych z Koła nad Wartą. Miasteczko, położone wśród nieurodzajnych gleb, rozwijało się jako nieduży ośrodek rzemieślniczy, targowy i pątniczy. W największym rozkwicie na początku XVII wieku liczyło około 600 mieszkańców. Pół wieku później było ich już tylko 50. W 1818 r. przeniesiono do Wymyślina parafię ze Skępego, a w 1864 r. następuje kasata konwentu i przejęcie budynków przez księży. W 1867 r. miejscowość w ramach represji po powstaniu styczniowym traci prawa miejskie, które ponownie otrzymuje dopiero w 1997 r. W międzyczasie, w 1933 r. kompleks ponownie przechodzi w ręce zakonników.

Historia klasztoru zaczyna się od wzniesienia drewnianych zabudowań, które zostały w latach 1508-1510 zastąpione murowanymi. W późniejszych wiekach zespół klasztorny wraz z kościołem pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie był wielokrotnie przebudowywany; w 1524 r. dobudowano kaplicę świętej Anny, a w latach 1616 i 1767 przedłużano prezbiterium. W efekcie późnogotycka świątynia i klasztor zostały całkowicie zbarokizowane. Atrakcją kompleksu klasztornego jest dziedziniec odpustowy, założony i otoczony krużgankiem prawdopodobnie w pierwszej połowie XVIII wieku. W jego centrum stoi kaplica świętej Barbary (wniesiona jako grobowa), która podobnie jak wieżyczki krużganku jest nakryta hełmem kopulastym z ośmioboczną latarnią. Na szczególną uwagę zasługuje bogaty, głównie barokowy, wystrój kościoła. Jego ściany i sklepienia pokrywają późnobarokowe dekoracje malarskie, ołtarz główny jest klasycystyczno-barokowy i pochodzi z początku XIX wieku; liczne ołtarze boczne są najczęściej barokowo-rokokowe z XVIII wieku. Świątynia posiada barokowo-klasycystyczny prospekt organowy z przełomu XVIII i XIX wieku. Wiele obrazów retabulowych posiada srebrne sukienki z elementami
pozłacanymi. Ponadto w Skępem warto zwrócić uwagę na zabudowę, w dużej części z XVIII i XIX wieku.

Współrzędne geograficzne: 

Dodaj komentarz

CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
Wyszukaj wydarzenie