Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy

Sąsiadujący bezpośrednio z Włocławkiem i rozległym Zbiornikiem Włocławskim Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy to teren wart eksploracji z wielu względów. Krajobraz tego obszaru ukształtował lodowiec oraz działalność szerokiej rzeki płynącej tu przed tysiącami lat, stąd tak duże jego zróżnicowanie uzupełnione przez liczne ciekawostki przyrodnicze.

O Parku

Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy został utworzony już w 1979r. jako szósty park w Polsce. Powierzchnia Parku wynosi prawie 39 tys. ha Park położony jest na obszarze następujących gmin: Baruchowo, Kowal i Włocławek (woj. kujawsko-pomorskie) oraz gmin: Gostynin, Łąck i Nowy Duninów (woj. mazowieckie). Park jest elementem korytarza ekologicznego, który łączy Kempinowski Park Narodowy z Puszczą Bydgoska i Borami Tucholskimi. Lasy i bory zajmują ponad 62% powierzchni parku z przewagą borów sosnowych i mieszanych. W dolinach rzek i wokół jezior skupiają się podmokłe lasy liściaste. W okolicach Łącka znajduje się kompleks grabów i dębów. W Parku występuje około 800 gatunków roślin, spośród których około 180 to gatunki rzadkie w skali regionu, a około 50 objętych jest ochroną prawną, w tym: widłak goździsty, lilia złotogłów, sasanka łąkowa, naparstnica zwyczajna, storczyk szerokolistny).

O tym, że teren Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego posiada liczne i unikalne osobliwości przyrodnicze oraz elementy o wybitnych walorach krajobrazowych świadczy utworzenie 14 rezerwatów. Wszystkie te obiekty mają statut rezerwatów częściowych. Dominują rezerwaty typu leśnego. Najciekawsze z nich w części kujawskiej znajdują się w rejonie Niecki Kłócieńskiej, położonej w obrębie rozszerzenia pradoliny Wisły, w tzw. Kotlinie Włocławskiej. Teren ten zwany jest „bagnami kłócieńskimi”.

Główne atrakcje

Jezioro Rakutowskie jest największym na terenie Parku, zajmuje 180 ha powierzchni. Zbiornik zarasta na bagnach, co tworzy raj dla ptactwa wodnego. Wchodzi on w skład rezerwatu utworzonego w 1982 r. w celu ochrony największego na Pojezierzu Gostynińskim jeziora oraz terenów przyległych z charakterystycznymi zbiorowiskami roślinnymi oraz miejscami występowania rzadkich gatunków ptaków. To bogactwo reprezentuje 135 gatunków lęgowych i ponad 40 pojawiających się na przelotach. Do najcenniejszych należą: bocian czarny, kulik wielki, żuraw, batalion, sieweczka obrożna, wodniczka, wąsatka czy rycyk, który jest symbolem GWPK. Na brzegu jeziora wybudowano specjalną wieżę do obserwacji ptaków.

Kolejnym wyjątkowym miejscem jest Jezioro Gościąż na Jazach. Zbocza wydm wokół jeziora porastają bory sosnowe i podmokłe lasy, jego są brzegi niedostępne i bagniste. Obiekt ten od wielu lat jest intensywnie badany przez uczonych z Polski i Europy. Ostatnio prowadzone badania wpisały to dotąd małe, zagubione w lasach jezioro na listę przyrodniczych fenomenów w skali światowej, za sprawą odłożonych na jego dnie osadów. Stanowią one swoisty kalendarz tego regionu pod względem klimatycznym, hydrograficznym, glebowym, roślinnym, jak również działalności człowieka.

Teren Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego to również bogate dziedzictwo kulturowe i historyczne oraz ludzie kultywujący lokalną tradycję i kulturę. Park obejmuje swym zasięgiem tereny należące do dwóch grup etnograficznych. Północna część to Kujawy, zaś południowa należy do Mazowsza Polnego. Najtrwalszymi elementami dawnej kultury jest budownictwo, elementy tzw. małej architektury oraz lokalnie zachowany, niezmieniony układ wsi. Na terenie Parku i jego strefy ochronnej istnieją liczne obiekty zabytkowe, drewniane chaty, budynki gospodarcze oraz zespoły pałacowe i dwroskie.

Będąc na terenie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego szczególnie warto zobaczyć zespół pałacowo-parkowy w Nowym Duninowie, stanowiący w latach 1829-1945 własność rodziny baronów Ike-Duninowskich. W skład zespołu wchodzą: pałac z 1876 roku, pałacyk myśliwski z XIX wieku oraz zameczek neogotycki z 1846 roku. Otacza je zabytkowy park z wieloma pomnikowymi drzewami.

Turystyka

Krajobraz i przyroda Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego sprawia, że znajdą tu miejsce dla siebie zarówno entuzjaści aktywnych form wypoczynku, jak i spokojnego relaksu na łonie natury. W celu realizacji tej funkcji stworzono zaplecze turystyczne: 9 szlaków turystycznych, ścieżki przyrodniczo – dydaktyczne, punkty widokowe, pola namiotowe, kempingi, ścieżki rowerowe, ośrodki jeździeckie oraz szlaki wodne.

Pojezierny charakter Parku sprzyja wędkowaniu i rozwojowi żeglarstwa. W okresie letnim zbiorniki wodne stwarzają doskonałe warunki do uprawiania sportów wodnych. Żeglarze mogą korzystać z usług stanicy żeglarskiej nad Jeziorem Ciechomickim, natomiast kajakarzy zaprasza szlak wodny na Skrwie Lewej od Jeziora Lubieńskiego. Miłośników jazdy konnej zaprasza Państwowa Stadnina Ogierów w Łącku.

Terenami szczególnie odwiedzanymi w okresie weekendów i wakacji są rejony jezior: Wikaryjskiego, Wójtowskich, Soczewka, Lucieńskiego oraz Wistki Szlacheckiej. Wymienione jeziora oferują turystom ogólnodostępne plaże i kąpieliska wyposażone w urządzenia sportowe i rekreacyjne.

Na przebiegu trasy Włocławek - Płock znaleźć można liczne bary i restauracje oraz obiekty noclegowe. Oprócz tego można skorzystać z licznych ofert agroturystycznych i pól biwakowych nad większością jezior (Wikaryjskie, Skrzyneckie, Lubiechowksie, Wójtowskie, Lucieńskie, Białe itd.). 

Niezdefiniowany
guide-icon guide-icon add-icon  
Pokaż obraz: 
tak obraz ma się pojawić na stronie statycznej
Tytuł: 
Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy
Sidebar pokaż: 
tak