Powrót Mikołaja Kopernika do Torunia


W najbliższy piątek (19 lutego) Kujawsko-Pomorskie odda hołd najsłynniejszemu torunianinowi, Mikołajowi Kopernikowi. W toruńskiej katedrze świętych Janów odbędzie się uroczysta msza święta w obecności doczesnych szczątków wielkiego astronoma, odnalezionych w 2005 roku podczas prac archeologicznych we Fromborku. Tego dnia dwukrotnie zabrzmi potężny dzwon katedralny, Tuba Dei. Uroczystości, które przy wsparciu marszałka Piotra Całbeckiego organizują diecezja toruńska i archidiecezja warmińska, będą miały charakter religijny. 

Powrót Mikołaja Kopernika do Torunia 19 lutego 2010


- Hołd najwybitniejszemu spośród torunian oddamy w dniu jego urodzin, w świątyni, w której został ochrzczony, przy chrzcielnicy, której do chrztu użyto. Uroczystości będą pierwszą stacją ponownego pochówku Mikołaja Kopernika – podkreśla marszałek Piotr Całbecki. Towarzyszyć im będzie wydanie przez Pocztę Polską okolicznościowej kartki pocztowej z pamiątkowym stemplem.

Uroczysta ceremonia sakralna, wpisująca się w wydarzenia związane z zaplanowanym na maj symbolicznym powtórnym pochówkiem Mikołaja Kopernika w katedrze we Fromborku, odbędzie się w Kaplicy Kopernikańskiej toruńskiej katedry świętych Janów. Rozpocznie się o 8. rano złożeniem urny w kaplicy. Warty honorowe w kaplicy wystawią między Urząd Marszałkowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Urząd Miasta Torunia, harcerze, uczniowie szkół noszących imię Kopernika, harcerze, wojsko, policja i straż pożarna, a także sejmik województwa i toruńscy radni.

O 9. rozpocznie się uroczysta msza święta pod przewodnictwem metropolity warmińskiego arcybiskupa Wojciecha Ziemby. Po jej zakończeniu torunianie i goście będą się modlić u stóp urny. Tej modlitwie przewodniczyć będzie biskup toruński Andrzej Suski. W katedrze zostanie wyłożona księga pamiątkowa dla odwiedzających.

Wszyscy, którzy zechcą w tym dniu oddać hołd uczonemu, otrzymają przygotowane przez Urząd Marszałkowski związane z uroczystościami pamiątki: pocztówki z pamiątkowym stemplem, ilustrowany folder informacyjny  medal z wizerunkiem Kopernika.

W uroczystościach w katedrze wezmą udział rektorzy największych publicznych wyższych uczelni z całego kraju. 

Wielki telebim, na którym przez cały dzień będzie można oglądać transmitowane z katedry świętych Janów wydarzenia związane z powrotem Mikołaja Kopernika do Torunia, stanie w piątek (19 lutego) rano pod pomnikiem astronoma na toruńskim Rynku Staromiejskim.

- Zależy nam, by w uroczystościach, choćby tylko za pomocą przekazu audiowizualnego, mogło uczestniczyć jak najwięcej mieszkańców regionu i gości, a kościół świętych Janów, choć potężny, ma ograniczoną pojemność – wyjaśnia marszałek Piotr Całbecki. Przekaz na telebimie rozpocznie się o 8. rano, zakończy o 20.


Oprawą wydarzenia religijnego będą między innymi wystawa oryginalnych rękopisów wielkiego astronoma, przechowywanych w zbiorach archiwum Archidiecezji Warmińskiej (Kopernik był duchownym katolickim, pełnił między innymi funkcje kanclerza warmińskiej kapituły katedralnej i kanonika warmińskiego) oraz kopernikańska konferencja naukowa. Autografy zostaną wystawione w Sali Królewskiej toruńskiego Ratusza Staromiejskiego. Otwarcie wystawy, które zaplanowano na 18 lutego, zostanie połączone z koncertem muzyki dawnej i projekcją filmu dokumentalnego „Tajemnica kodu Kopernika”, będącego zapisem poszukiwań grobu uczonego, a następnie zabiegów o identyfikację jego szczątków.

Więcej o obchodach 537. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika w obiektach toruńskiego Muzeum Okręgowego na portalu muzeum tutaj .

20 lutego, także salach Muzeum Okręgowego, odbędzie się otwarta dla publiczności konferencja naukowa poświęconą Mikołajowi Kopernikowi. Wezmą w niej udział między innymi wybitny astronom i historyk astronomii, emerytowany profesor Uniwersytetu Harvarda prof. Owen Gingerich oraz australijski astrofizyk polskiego pochodzenia, wieloletni szef radioastronomii bońskiego Instytutu Maxa Plancka prof. Richard Wielebinski, a także prof. Krzysztof Mikulski z Zakładu Historii Gospodarczej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (Kopernik-naukowiec zajmował się także gospodarką, w ekonomii znane jest prawo Kopernika-Greshama) i dr Jarosław Włodarczyk z Instytutu Historii Nauki PAN. Podczas konferencji zostanie po raz pierwszy zaprezentowany szerokiej publiczności portal naukowy „Nicolaus Copernicus Thorunensis”.

Witryna zostanie uruchomiona dzień wcześniej, 19 lutego. Będzie zawierać najważniejsze informacje o osobie i dziele Kopernika. Podstrona  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego poświęcona zbliżającym się obchodom Powrotu Mikołaja Kopernika do Torunia znajduje się  tutaj . 


Materiał przygotowany przez zespół prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. www.kujawsko-pomorskie.pl  

Dodaj komentarz