Wyszukaj wydarzenie

Wydarzenia

Znalezione wydarzenia:

Wystawy, 01.11.2019 - 31.12.2020, Nieszawa

Wystawa "Ludwik Bouchard - Nauczyciel Rysunku Stanisława Noakowskiego"

Ekspozycja poświęcona nauczycielowi Stanisława Noakowskiego – Ludwikowi Bouchardowi (1828-1912), krytykowi sztuki, malarzowi i pedagogowi. Na wystawie znajdują się obrazy olejne, akwarele, rysunki, wyroby ceramiczne oraz meble projektowane przez L. Boucharda.
Wystawy, 01.11.2019 - 31.12.2020, Toruń

Wystawa "Rzeka"

Motywem przewodnim tej autorskiej wystawy jest rzeka i jej otoczenie. Projektując wystawę, nawiązano do nadwiślańskiego charakteru Torunia, do roli, jaką w jego rozwoju odgrywała i nadal odgrywa Wisła. Wystawa prezentuje rzekę jako element kształtujący środowisko i różne ekosystemy.
Wystawy, 01.11.2019 - 31.12.2020, Bydgoszcz

Wystawa w Wieży Ciśnień

W Wieży Ciśnień obejrzeć można, między innymi: drewniane rury wodociągowe, żetony na wodę, elementy wyposażenia dawnych łazienek i toalet, archiwalne zdjęcia i dokumenty. Dostępne są multimedialne infokioski, z cyfrowo zapisanymi informacjami o wodzie i wodociągach.
Wystawy, 01.11.2019 - 31.12.2020, Bydgoszcz

Wystawa "W grodzie Bydgosta. Tajemnice życia wczesnośredniowiecznych mieszkańców Bydgoszczy i okolic"

Bydgoszcz to liczące ponad 350 tysięcy mieszkańców miasto rozciągające się 20 km w linii W-E i 10 km południkowo, zajmujące obszar 174, 57 km2. Jednak narodziła się ona na nieistniejącej dziś, niewielkiej, piaszczystej wyspie, utworzonej przez leniwie płynącą, meandrującą Brdę.
Wystawy, 01.11.2019 - 31.12.2020, Bydgoszcz

Exploseum: Wystawa "Praca przymusowa w zakładach przemysłowych III Rzeszy"

EXPLOSEUM to unikalny na skalę światową przykład architektury przemysłowej zachowanej w praktycznie niezmienionym kształcie od czasów II wojny światowej.
Wystawy, 01.11.2019 - 31.12.2020, Rypin

Wystawa "Stary Rypin w mrokach przeszłości"

Kompleks stanowisk archeologicznych w Starorypinie: relikty grodziska wczesnośredniowiecznego, osada podgrodowa wczesnośredniowieczna, cmentarzysko wczesnośredniowieczne, osada produkcyjna wczesnośredniowieczna, późnośredniowieczny gródek stożkowaty, cmentarzysko późnośredniowieczne, relikty świą
Wystawy, 01.11.2019 - 31.12.2020, Rypin

Wystawa "Piwnice Domu Kaźni – martyrologia ziemiaństwa i inteligencji, mieszkańców Rypina i okolic w czasie II wojny światowej"

Wystawa to zapadająca w pamięć lekcja historii o krzywdzie doznanej od hitlerowskiego okupanta w latach II wojny światowej. Wystawa-miejsce męczeńskiej śmierci Polaków i Żydów, nauczycieli, ziemian, księży, robotników i chłopów.
Wystawy, 01.11.2019 - 31.12.2020, Bydgoszcz

Wystawa "Muzeum Mydła i Historii Brudu"

Wystawa stała w Muzeum Mydła i Historii Brudu powstała w 2012 roku, jednak już pół roku po otwarciu muzeum zaczęliśmy ją zmieniać i uzupełniać.
Wystawy, 01.11.2019 - 31.12.2020, Grudziądz

Wystawy archeologiczne

Średniowieczny gródek rycerski w Plemiętach.
Wystawy, 01.11.2019 - 31.12.2020, Bydgoszcz

Wystawa "Galeria Sztuki Nowoczesnej"

Galeria Sztuki Nowoczesnej jest pokazem wybranych, najbardziej reprezentacyjnych dzieł w kolekcji bydgoskiego muzeum. Zaproponowany układ ekspozycji ma charakter chronologiczno-problemowy i odzwierciedla konkretne kierunki, nurty oraz postawy twórcze w sztuce polskiej ostatnich stu lat, m.in.
Wystawy, 01.11.2019 - 31.12.2020, Bydgoszcz

Wystawa Muzeum Kanału Bydgoskiego

Zwiedzający mogą zapoznać się z historią Kanału Bydgoskiego, zobaczyć na makiecie jak kanał wyglądał w 1800 roku. Zwiedzający mogą zapoznać się ze sposobem działania śluzy trapezowej, uruchamiając interaktywną makietę.
Wystawy, 01.11.2019 - 31.12.2020, Bydgoszcz

Wystawa "Od Starego Rynku do placu Wolności. Spacer ulicami międzywojennej Bydgoszczy"

Celem wystawy pt. "Od Starego Rynku do placu Wolności. Spacer ulicami międzywojennej Bydgoszczy" jest zaprezentowanie w sposób interaktywny międzywojennej, wielokulturowej Bydgoszczy oraz rodowodu historycznego miasta.
Wystawy, 01.11.2019 - 31.12.2020, Toruń

Wystawa "Pojazdy Wojska Polskiego 1939-45" Jarosław Wróbel

Wystawa prac znanego artysty Jarosława Wróbla, otwarta została w 70-tą rocznicę wybuchu II wojny światowej.
Wystawy, 01.11.2019 - 31.12.2020, Grębocin

Wystawa w Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa

Interaktywne Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa zaprasza do swojego gotyckiego wnętrza na podróż do krainy papieru i druku, prezentując unikatowe zbiory pras drukarskich i jedyne w Polsce eksponaty.
Wystawy, 01.11.2019 - 31.12.2020, Chełmno

Wystawa "Dr Ludwik Rydygier – światowej sławy chirurg polski"

Dr Ludwik Rydygier urodził się w 1850 roku w Dusocinie koło Grudziądza. W latach 1859 – 1861 uczęszczał do gimnazjum w Chojnicach. W 1861 roku rozpoczął naukę w Gimnazjum Chełmińskim, które ukończył w 1869, uzyskując świadectwo dojrzałości.