SZLAKI Kujawsko-Pomorskie

W tym mieście Jakub Krzyżanowski mieszkał kilkakrotnie jeszcze jako kawaler, a następnie z rodziną, pełniąc na dworze Skarbków i później Czetwertyńskich...
W czasie pobytu w Szafarni Fryderyk Chopin bywał w Dobrzyniu nad Drwęcą i w Golubiu, które były rozdzielone Drwęcą i zaborczą granicą. W Golubiu...
W Gulbinach jeszcze do 1959 r. stały resztki drewnianego dworu, w którym bywał młody Fryderyk Chopin. ”W niedzielę byliśmy w Gulbinach u państwa...
”Chciałbym jechać do Radomina za Wami, ale nie można.“ pisał Frycek do kolegi Jana Białobłockiego, gdy nie zastał przyjaciela w Sokołowie tuż przed...
Fryderyk Chopin przejeżdżał obok tej wsi w drodze do Golubia i Dobrzynia, a także bywał w białkowskim dworze, który był położony ok. 800 m od drogi...
W Długiem dnia 14.09.1782 r. w rodzinie Jakuba i Antoniny Krzyżanowskich urodziła się córka Justyna jako trzecie dziecko w kolejności. Już jako Justyna...