Szlak Fryderyka Chopina Golub-Dobrzyń


W czasie pobytu w Szafarni Fryderyk Chopin bywał w Dobrzyniu nad Drwęcą i w Golubiu, które były rozdzielone Drwęcą i zaborczą granicą. W Golubiu chłopiec zwiedził zamek pokrzyżacki, będący w ruinie, a w budującym się kościele ewangelickim (poprzednim) z ambony głosił do pozostałych uczestników wycieczki własne teksty. Na rynku widział więcej drewnianych i szachulcowych domów niż ten jedyny, który my znamy. Podziwiał gotycką farę z rzadko spotykanym prześwitem pod wieżą i spore odcinki murów obronnych z basztami dookoła miasta. W Dobrzyniu na pewno nie ominął nowej świątyni w stylu klasycystycznym (od 1909 r. parafialnej), ponieważ jej fundatorem był dobrze mu znany Antoni Wybraniecki z Sokołowa.  (fot. Krzyżacki Zamek w Golubiu)

 

Szlak Fryderyka Chopina Golub-Dobrzyń

Badania na terenie zamku dowiodły, że osadnictwo i drewniano – ziemne umocnienia istniały tu już w VIII i IX w. Ceglany zamek zaczęto budować pod koniec XIII w. i wkrótce został siedzibą komtura golubskiego. Pierwsza wzmianka o osadzie Golub pochodzi z 1258 r., ale pierwotny dokument lokacyjny zaginął. Z Golubia w dniu 15.08.1409 r. wyruszyły krzyżackie hufce na wojnę, której najważniejszym etapem była bitwa pod Grunwaldem, a końcowym zawarcie I pokoju w Toruniu. Po podpisaniu II pokoju toruńskiego w 1466 r. zamek stał się siedzibą polskich starostów, m.in. Anny Wazówny, siostry Zygmunta III Wazy, która zamek przebudowała w duchu renesansu. Wojny ze Szwedami w XVII w., przemarsze różnych wojsk w XVIII w., niedbałość kolejnych starostów i całkowity brak opieki po I rozbiorze Polski, spowodowały zniszczenia i popadanie zamku w ruinę. Przez cały wiek XIX i połowę XX w. pełnił różne funkcje. Doczekał się pierwszych napraw w latach 1947 – 1953, a od 1964 r. dzięki nauczycielowi historii mgr Zygmuntowi Kwiatkowskiemu i działaczom miejscowego oddziału PTTK, powoli przywrócono zamkowi dzisiejszy wygląd. Dawne przedmieście na lewym brzegu Drwęcy Ignacy Działyński nazwał pod koniec XVIII w. Dobrzyniem (przedtem mogła być w użyciu również nazwa Morzyn) i postarał się dla niego o prawa miejskie. Oba miasta połączono dopiero w 1951 r. pod nazwą Golub – Dobrzyń. 

opracowanie i zdjęcia: Andrzej Hermann


Zobacz wszystkie miejscowości na Kujawsko-Pomorskim Szlaku Fryderyka Chopina

Mapa Szlak Fryderyka Chopina Kujawsko-Pomorskie  

Szafarnia    Kłóbka    Płonne     Długie    Białkowo   Radomin    Gulbiny  Golub-Dobrzyń   Sokołowo   Turzno k. Torunia   Dulsk   Ugoszcz    Działyń     Zbójno   Obory    Toruń   Obrowo    Kikół    Służewo    Nieszawa    Izbica Kujawska   Fryderyk Chopin w Kujawsko-Pomorskim   MAPA

     

Dodaj komentarz

CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.