Szlak Chopinowski

W niedalekich odległościach od Kowala znajdują się miejscowości, z którymi Fryderyk Chopin miał mocne powiązania. Miejsca te miały poniekąd wpływ na jego życie i twórczość.
W Długiem w rodzinie państwa Krzyżanowskich urodziła się córka Justyna, która w wieku 28 lat już jak pani Chopin urodziła Fryderyka.
Izbica Kujawska to tutaj przez jakiś czas dorastała matka Fryderyka.
Kłóbka w tej miejscowości zamieszkiwała jedyna narzeczona wielkiego kompozytora Maria z Wodzińskich Orpiszewskiej. Do ślubu jednak nie doszło, prawdopodobnie z uwagi na sprzeciw ojca Marii.
W miejscowościach nieco oddalonych od Kowala znajdują się inne ciekawe miejsca mocno związane z życiem Fryderyka Chopina. Łącząc poszczególne miejscowości powstało 5 tras, które można przebyć w zależności od upodobań i długości trasy, samochodem, rowerem lub pieszo.

sprawdź się w grze z Chopinem >>>

więcej na: http://www.visitkujawsko-pomorskie.pl


Kamień z tablicą informującą o miejscu urodzenia Tekli Justyny z Krzyżanowskich, matki Fryderyka Chopina  Dwór w Izbicy-Zagrodnicy. W nim, według legendy, zamieszkiwała przez kilka lat Tekla Justyna z Krzyżanowskich, późniejsza matka Fryderyka Chopina
  Kłóbka
Ośrodek Chopinowski w Szafarni
 Ośrodek Chopinowski w Szafarni
   
Polski
guide-icon guide-icon add-icon  
Tytuł: 
Szlak Chopinowski
Wyszukaj wydarzenie