Rzeka Prusina

Rzeka jest najważniejszym, 28-kilometrowym dopływem Wdy – wpada do niej w Tleniu, na początku jeziora zaporowego Żur. Źródła Prusiny biją w pobliżu wsi Klaniny i Zimne Zdroje w Pomorskiem - w niewielkiej odległości od rzeki Wdy.

Spływ można rozpocząć we wsi Osieczna przy moście na drodze do Starogardu. Stąd do ujścia jest ponad 23 km. Pamiętajmy jednak, że Prusina nie nadaje się do spływów masowych. Im mniejsza jest grupa, im mniejszymi kajakami dysponuje, tym lepiej.

Prusina ma dwa oblicza: rzeki nizinnej wijącej się pośród szerokiej doliny wypełnionej zielenią łąk i potoku górskiego, pędzącego zwężonym korytem „na łeb na szyję”, bulgoczącego niczym wrzątek na kamienistych szypotach. Szczególnie bystry odcinek zaczyna się za miejscowością Łążek i tak już zostaje do Tlenia.

Na szlaku będziemy też podziwiać dzieło pracowitych bobrów. Tamy przegrodzą rzekę, kajaki skoczą z szumem spływającej wody
niczym pstrągi...


Ciekawostki krajoznawcze: 
• Byłyczek (20,0 km) - pozostałości pieca smolnego przy moście. W pobliżu miejscowości rośnie pomnikowa sosna. 

• Łoboda (17,5 km) – wodę spiętrza zabytkowy młyn wodny. 

• Śliwice (17,5 km) są stolicą tych ziem. Nie leżą bezpośrednio nad rzeką. Historia miasteczka sięga XII w. Nazwę zawdzięcza dzikiej śliwie tarniny. Najcenniejszym zabytkiem jest Kościół parafialny p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej z 1830 r., rozbudowany w 1902 r. Jest też Grota Najświętszej Marii Panny z Lourdes. 

• Śliwiczki (12,5 km) – we wsi sporo drewnianych chat z przełomu XIX i XX w. 

• Laski (10,0 km) – stary kamienny most. 

• Prusina przepływa w okolicach Śliwic, Zazdrości i Łążka przez ziemie Lasaków. To Bory Tucholskie, etnograficznie zaś pogranicze borowiacko - kociewskie. Stąd też - jak twierdzą mądre głowy - tutejsza ludność stanowi przejściowe ogniwo pomiędzy rdzennymi Kociewiakami a Borowiakami Tucholskimi. Dokładniej mówiąc są to Lasacy lub Borusy - potomkowie smolarzy, bartników, drwali, kopaczy bursztynów, którzy żyli tu już w XII stuleciu. We wsiach nad Prusiną zachowało się wiele starych, drewnianych chałup. Niektóre pamiętają XIX w. 

• Wzdłuż Prusiny przebiega oddana do użytku w 1906 r. linia kolejowa z Laskowic Pomorskich do Czersk, która wpłynęła na rozwój gospodarczy okolic .

Polski
guide-icon guide-icon add-icon  
Tytuł: 
Rzeka Prusina