Jezioro Gopło

Nasz wielki historyk i humanista Jan Długosz (1415-1480) nazywał jezioro Gopło Morzem Polaków (Mare Polonorum), bo też było ogromne i jemu też pierwszeństwo między polskimi jeziorami przyznał. Od średniowiecza powierzchnia tego polodowcowego akwenu zmniejszyła się trzykrotne. Ale i dziś robi wrażenie – to przecież dwie ułożone południkowo rynny, z których dłuższa ma 25 km. Linia brzegowa liczy 87,5 km. Gopło jest największym naturalnym akwenem Pojezierza Wielkopolsko – Kujawskiego, dziewiątym w Polsce (2154 ha). 

W 1967 r. utworzono Nadgoplański Park Tysiąclecia, który miał być darowanym przez naturę pomnikiem historii państwa polskiego, a przy tym jest miejscem ochrony licznych lęgowisk ptactwa wodnego, błotnego. Walorem parku jest także unikatowy krajobraz. Prócz Gopła i jego otuliny park tysiąclecia obejmuje także trzy jeziora w okolicach Skulska, która w minionych wiekach stanowiły część Mare Polonorum. 

Wokół Gopła wyznaczono zielony szlak rowerowy, rozpoczynający się pod Mysią Wieżą w Kruszwicy – przy siedzibie Nadgoplańskiego Oddziału PTTK. W Kruszwica to także silna baza wodniacka. Klub Wioślarski „Gopło” (założony w 1911 r.) organizuje najwyższej rangi zawody w tej dyscyplinie sportu. Tor regatowy na jeziorze ma długość 2000 m i umożliwia jednoczesny start 6 osad. Tradycje wodniackie kultywuje również Klub Żeglarski „Popiel”, który posiada kamping i pole namiotowe. Z przystani pod Mysią Wieżą w turystyczno –rekreacyjne rejsy po jeziorze i Kanale Ślesińskim ( jedną stronę 40 km) rusza statek „Rusałka”. 


Ciekawostki krajoznawcze: 
* Kruszwica. W 1922 r. prof. Zygmunt Zakrzewski odkrył na Półwyspie Rzępowskim (wcześniej była to wyspa) grodzisko kultury łużyckiej z okresu halsztackiego, czyli z V w. p.n.e.). Na początku IV w. p.n.e. zostało zniszczone, najprawdopodobniej przez Scytów. Grodzisko jest najstarszym historycznym śladem na kruszwickiej ziemi. Już w VIII w. Kruszwica mogła być ośrodkiem plemiennym państwa Goplan. W 1096 r. nad Gopłem rozegrała się krwawa bitwa wojsk panującego Władysława Hermana z jego zbuntowanym synem Zbigniewem. Kruszwiczanie stanęli po stronie Zbigniewa. Siedem słabo uzbrojonych hufców pieszych i wojska posiłkowe z Pomorza wycięto w pień, gród zrównano z ziemią. Nad brzegiem jeziora znajduje się zapomniane cmentarzysko pokonanych wojów.

* W Ostrowie można zwiedzać gotycki kościół z XV w., klasycystyczny pałac z końca XVIII w. i park krajobrazowy. Na miejscowym cmentarzu znajduje się rodzinny grobowiec Trzcińskich – właścicieli Ostrowa i pobliskiego Popowa. 

* Kościeszki to w średniowieczu rodowa posiadłość Kościesków. We wsi wznosi się drewniany kościół pw. św. Anny z 1766 r. Przed plebanią zobaczymy kamień z romańskim rytem krzyża. W parku zachował się aleja wiązów szypułkowych. 


Organizatorzy i wypożyczalnia sprzętu na Jeziorze Gopło

Nadgoplański Oddział PTTK w Kruszwicy,
ul. Podzamcze 1, tel. 52/ 35-15-303,
www.pttk.kujawy.com.pl
Organizuje zwiedzanie miasteczka i okolicy, wycieczki, rajdy, rejsy statkiem „Rusałka”. 

Klub Wioślarski „Gopło”
Kruszwica, tel. 52/ 351-52-30 

Klub Żeglarski „Popiel” Ligi Obrony Kraju w Kruszwicy, 
ul. Żeglarska 1, tel. 52/ 35-15-574 
Zobacz także

Rzeka Brda

Rzeka Wda

Rzeka Wisła

Rzeka Drwęca

Rzeka Noteć

Rzeka Gardęga

Jezioro Gopło

Rzeka Brda Spływy kajakowe na Brdzie

Rzeka Wda spływy kajakowe kajaki Zmek krzyżacki Świecie

Spływ rzeką Wisłą kajakiem spływy kajakowe na Wiśle

Rzeka Drwęca dopływ Wysły kajakiem spływ kajakowy

Rzeka Gardęga spływ kajakiem ekstremalny

 

 

 

 

 

 

 

Zalew Koronowski

Zalew Włocławski

Wielki Kanał Brdy

Kanał Bydgoski

Pojezierze Brodnickie

Na wodzie z silnikiem

Nurkowanie

Zalew Koronowski żaglówki żeglarstwo marina przystań kajaki

Zalew Włocławski Dobrzyń nad Wisłą żeglarstwo

Kanał Bydgoski śluza na kanale

Pojezierze Bodnickie spływy kajakowe kajakiem

Polski
guide-icon guide-icon add-icon  
Tytuł: 
Jezioro Gopło
Wyszukaj wydarzenie