Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy

Na terenie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego znajduje się ponad 40 jezior, wśród których jest unikatowe w skali światowej jezioro Gościąż, z charakterystycznym uwarstwieniem osadów dennych (13 tysięcy par lamin osadów, rejestrujących 13 tysięcy lat historii zbiornika) Jest to jak dotychczas jedyny stwierdzony w Europie przypadek mikrowarstwowania w ciągu całej historii zbiornika.
Lasy i bory zajmują ponad 62% powierzchni parku z przewagą borów sosnowych i mieszanych. W dolinach rzek i wokół jezior skupiają się łęgi i olsy. W okolicach Łącka znajduje się kompleks lasów grądowych i dąbrów.
Na terenie GWPK stwierdzono występowanie około 180 gatunków ptaków. Do najcenniejszych osobliwości ornitologicznych należy zaliczyć: bociana czarnego, kulika wielkiego, żurawia, bataliona, sieweczkę obrożną, wąsatkę, wodniczkę, bąka, rycyka, biegusa i bielika.

więcej na: http://visitkujawsko-pomorskie.pl

  Jezioro Rakutowskie - rezerwat ornitologiczny
 Knieć błotna Dąb szypułkowy - pomnik przyrody przy osadzie Krzywy
Las
 Sasanka otwarta
   
Polski
guide-icon guide-icon add-icon  
Tytuł: 
Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy
Wyszukaj wydarzenie