Z kamerą wśród Piastów

Wersja do wydrukuWersja PDF

Ruszaj z kamerą na Szlak Piastowski!

„Z kamerą wśród Piastów” to filmowy konkurs dla młodzieży szkolnej, organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego po raz trzeci.
W tegorocznej edycji młodzi filmowcy mają możliwość wyboru między poznaniem realiów życia mniszego, a żony średniowiecznego władcy.

Głównym celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o Szlaku Piastowskim. W tegorocznej edycji konkursu proponujemy zainteresowanym wybór pomiędzy dwoma tematami: „Skąd się biorą mnisi i czego nas nauczyli„ a „Trudnym życiem żon władcy”.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych (klasy VII i VIII) oraz ponadpodstawowych (licea ogólnokształcące, szkoły branżowe I stopnia i technika) z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Zadaniem uczestników będzie przygotowanie krótkiego filmu o długości maksymalnie 3 minut na wybrany temat. Uczestnictwo w konkursie może być dla uczniów cennym doświadczeniem, a także możliwością rozwoju własnych umiejętności.

Zgłoszenia do konkursu można składać za pośrednictwem szkół, bibliotek, domów kultury i  organizacji pozarządowych. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody. Wszystkie filmy, poza regularną oceną Komisji Konkursowej, będą również konkurowały o Nagrodę Publiczności. 

Dodatkową atrakcją są specjalistyczne warsztaty filmowe on-line, na których młodzi uczestnicy będą mieli szansę dopracować pomysły na swoje prace konkursowe pod okiem profesjonalistów. Zgłoszenia na warsztaty można przesyłać do 16 października 2020 r., a gotowe filmy do 13 listopada br. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.zkamerawsrodpiastow.kujawsko-pomorskie.pl.

 

REGULAMIN KONKURSU

 

Szlak Piastowski jest zlokalizowany na obszarze dwóch województw – wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego.  Jest  jednym z najstarszych szlaków kulturowych w Polsce, a jego przebieg łączy najważniejsze obiekty i zabytki naszej historii związanej z początkami państwa polskiego.

W roku 2011, w wyniku prac Rady Programowo Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego, powołanej przez marszałków województw, została wyznaczona nowa przestrzeń Szlaku Piastowskiego. 4 września 2012 r. Marszałkowie Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Województwa Wielkopolskiego podpisali list intencyjny w sprawie restytucji Szlaku Piastowskiego. Celem współpracy jest m.in. rozwój i popularyzacja marki Szlaku Piastowskiego, zwiększenie możliwości turystycznego wykorzystania Szlaku oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej obu regionów poprzez wykorzystanie potencjału Szlaku Piastowskiego.

Szlak Piastowski to szlak turystyczny o niepowtarzalnych walorach historycznych i edukacyjnych. W roku 2012 Polska Organizacja Turystyczna w ramach corocznie organizowanego konkursu, uznając rangę i dziedzictwo narodowe szlaku, przyznała Szlakowi Piastowskiemu certyfikat Najlepszego Produktu Turystycznego. Certyfikat ten poświadcza jego wyjątkowość historyczno-turystyczną.