Pięć lat minęło

Wersja do wydrukuWersja PDF

Dokładnie  pięć lat temu - 29 maja 2015 r. został udostępniony zwiedzającym dwór Orpiszewskich  w Kujawsko Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce. Zanim do tego doszło w 2012 r., po wcześniej wykonanych pracach projektowych, rozpoczęto  odbudowę zdewastowanej architektury. Adaptacja wnętrz została przeprowadzona według wskazań uzyskanych w wywiadzie z jego ostatnią  przed wojną właścicielką - Antoniną Orpiszewską. W parterowej części odtworzono układ wnętrz, przywrócono ich pierwotne funkcje oraz wyposażono każde z pomieszczeń w zabytkowe meble, sprzęty, dzieła sztuki pochodzące z dworu w Kłóbce i z okolicznych siedzib ziemiańskich, a gromadzone od 1945 r. w zbiorach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. W skrzydle dworu, które dobudowała Maria z Wodzińskich Orpiszewska urządzono ekspozycję stałą jej poświęconą, w której znalazły się pamiątki, prace rysunkowe i malarskie, stanowiące fragment jej twórczości i ilustrujące drogę życiową.

Od udostepnienia dworu gościli w nim poza turystami także członkowie rodziny Orpiszewskich z Polski i z zagranicy, miłośnicy Chopina i specjaliści zajmujący się kulturą, historią ziemiaństwa polskiego, poeci, malarze. Odbywały się w dworze koncerty, w tym cyklicznie „Wieczór pod lipą”, spotkania twórców, muzealników, powstawały materiały filmowe m.in. program z polskimi kolędami. Nie zabrakło też dowodów uznania za odbudowę i wyposażenie dworu.

Każdego roku wnętrza dworskie z okazji Bożego Narodzenia, Wielkanocy  przybierały świąteczny wystrój, ale też ze zmianami pór roku w wyposażeniu pojawiały się stosowne akcenty. 

Od otwarcia dworu przybyło w nim eksponatów, wśród nich także fotografii czy pamiątek ofiarowanych przez rodzinę Orpiszewskich. Zarówno wnętrza ukazujące siedzibę ich rodu, jak i ekspozycja poświęcona Marii z Wodzińskich Orpiszewskiej mogą nadal być  uzupełniane. Mam przekonanie, że jeszcze wiele dokumentów, fotografii znajduje się w zbiorach prywatnych. Potwierdzeniem może być zakup do kolekcji MZKiD w 2016 r. m. in. korespondencji Marii z Wodzińskich Orpiszewskiej.

Krystyna Kotula