podstrony box2

 Bydgoszcz – eine Stadt mit 362.000 Einwohnern –Verwaltungshauptstadt der Wojwodschaft Kujawsko-Pomorskie und Sitz des Wojwoden. Die Geschichte von Bydgoszcz...
Der Deutschritterorden hat viele interessanteste Spuren in der alten Geschichte von der Kujawien-Pommmern-Woiwodschaft hinterlassen. Das Schicksal der...
Strzelno – miasto z 5,8 tys. mieszka?ców, po?o?one na pograniczu Kujaw i Wielkopolski. Osada od XII wieku nale?a?a do klasztoru Norbertanów w Trzemesznie,...
Radzy? Che?mi?ski – miasto z 1,4 tys. mieszka?ców, po?o?one w ziemi che?mi?skiej. Po raz pierwszy zosta?o wymienione w 1015 roku jako zdobyte przez wojów...
BAZA ATRAKCJE TURYSTYCZNE KUJPOMChodzi o miejsca pami?ci, pomniki, zabytki, ?wi?tynie, które chcieliby?my wskaza? i zaproponowa? do zwiedzenia. Warto je...
Brodnica – eine Stadt mit 28.000 Einwohnern, die am Fluss Drwęca liegt. Geschichte von Brodnicy Besichtigung von Brodnica...
Wyszukaj wydarzenie