Grudzi?dz

Grudzi?dzka GEOTERMIA to najm?odszy o?rodek tego typu  w regionie.  Dopiero w 1972 roku odkryto tam pok?ady ciep?ej wody solankowej o temperaturze a? 44° C, które jak si? pó?niej okaza?o wykazywa?y w?a?ciwo?ci lecznicze. Obecnie w ofercie GEOTERMII mo?emy znale?? k?piele solankowe, gimnastyk? rehabilitacyjn?, a tak?e osobliw? piramid? solankow?, która dzi?ki du?ej zawarto?? jodków odgrywa ogromn? rol? w leczeniu niedoczynno?ci tarczycy, inhalacji górnych dróg oddechowych, a tak?e pomaga w przyspieszeniu przemiany materii.

www.geotermiagrudziadz.pl

Kategoria: 
Deutsch
guide-icon guide-icon add-icon  
Tytuł: 
Grudzi?dz
Wyszukaj wydarzenie